prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szeroko rozumiana kompleksowa opieka okołooperacyjna (ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego), terapia podciśnieniowa ran powikłanych, terapia podciśnieniowa otwartego brzucha, ośrodek referencyjny i szkoleniowy w zakresie leczenia przetok jelitowych – polski i międzynarodowy.

Przewodniczący Rady Naukowej „Chifa Aesculap Academy” w Nowym Tomyślu, organizator i główny prowadzący 12. edycji warsztatów z podciśnienia na modelu zwierzęcym, pomysłodawca i organizator międzynarodowego workshopu z terapii podciśnieniowej otwartego brzucha European Society of Coloproctology, a także pomysłodawca koncepcji prehabilitacji (www.prehabilitacja.pl), członek międzynarodowych Zespołów Ekspertów terapii podciśnieniowej w firmach Convatec, Hartmann, KCI, Smith&Nephew, jeden z liderów endoskopowej terapii podciśnieniowej, członek międzynarodowego zespołu eksperckiego European Society of Coloproctology, pomysłodawca i Redaktor Naczelny „Negative Pressure Wound Therapy Journal”.

Szczegóły